KULLANIM KOŞULLARI

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşulları ve Yasal Bilgilendirme Sözleşmesi’nin, Altex Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine(“Şirketimiz”) ait olan www.wearnaturalshop.com(“Site”) internet adresi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen wearnaturalshop.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

MADDE 1 - Site ve Site içeriğinde her türlü tasarruf yetkisi Altex Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine aittir.Şirketimiz Site de dilediği zaman güncelleme ve değişiklik yapabilir, Site’ye erişimleri sürekli veya geçici olarak durdurabilir.

MADDE 2- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz olarak tarafınıza sunmakta olduğumuz hizmetlerin yerine getirilebilmesi için birtakım verilerinizi işlemekteyiz. KVKK’nin 3/ı maddesinde belirtildiği üzere;
i. kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlememiz,
ii. veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olmamız
sebebiyle KVKK kapsamında “veri sorumlusu” sıfatıyla belirli sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmaktayız.
Veri sorumlusu olmamız sebebiyle (i) açık rızanız olması veya (ii) KVKK’nin 5/2. maddesinde belirtilen istisnaların bulunması halinde kişisel verilerinizi hukuka uygun ve kişilik haklarınıza saygılı bir şekilde işleyebiliriz.

Şirketimizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.


MADDE 3- Site'ye üyelik, sipariş ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı’dan isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, demografik bilgiler, kimlik bilgileri, sosyal ağ bilgileri, konum bilgileri gibi verileri ("Kişisel Veriler") temin edebiliriz. Bu veriler internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sipariş formları, anketler, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda temin edilebilir.

MADDE 4- Kişisel Veriler her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde,kullanıcı kaydı gerçekleştirmek,sipariş almak,siparişlerin teslimini gerçekleştirmek,yayınlar göndermek,elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,kullanıcı sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,doğrudan pazarlama yapmak,gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,kullanıcı deneyimini artırmak ve daha iyi hizmet vermek amacıyla Kullanıcı’nın ilgi alanlarını tanımlamak,kullanıcı’nın mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişimlerini sağlamak,kullanıcı’nın hassas veya yaklaşık konumlarını kullanarak Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapmak amaçları için kullanabilir
Kullanıcı’nın Kişisel Veriler’in bu şekilde işlenmesi için açık rızası bulunmaktadır. Kişisel Veriler öngörülen amacın dışında kullanılmayacak, işbu metindeki istisnalar dışında üçüncü kişilere açıklanmayacak, paylaşılmayacak veya satılmayacaktır.

MADDE 5- .Kullanıcı, Kişisel Veriler’in lojistik hizmetlerin (sipariş teslimi vb.) sağlanması amacıyla kargo şirketleri, kurye şirketleri, lojistik firmaları,çeşitli pazarlama ve reklam faalitetleri kapsamında anlaşmalı kuruluşlar vb. 3. şahıslara verilmesine onay vermektedir.

MADDE 6-Yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan Kişisel Bilgiler’ini ilgili yetkili makamlarla paylaşılacaktır.

MADDE 7- Kullanıcı siteye başvurarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
d) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde sonuca itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

MADDE 8- Kullanıcı, üyelikten ayrılması durumunda herhangi bir hak talep edemez.Kullanıcı’nın üyeliği sona erdirmesi ve yazılı olarak talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait veriler imha edilmekte/silinmekte/anonim hale getirilmektedir.

MADDE 9- İşlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz.Site'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde tarafımızca control edilmektedir . Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site'deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site'deki ürün, bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktayız.

MADDE 10- www.wearnaturalshop.com üyesi olduğunuz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece bilgilendirme ticari elektronik iletiler, e-posta adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-postalarla ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-postaların içeriği, satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler ve benzeri bilgileri içerebilir. Şirketimiz tarafından bu amaçlara yönelik olarak iletilen ticari elektronik iletileri Kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda alımına son vermek istemesi halinde Kullanıcı contact@wearnaturalshop.com e-posta adresine söz konusu isteklerini iletebilirler.

MADDE 11- Kullanıcı, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın Site üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

MADDE 12- Kullanıcı; Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, alıcılara gönderdikleri notlarda, site ile ilişkili her türlü e-posta adresi ile yapılan yazışmada; işbu Kullanım Koşulları ve Yasal Bilgilendirme metni hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13- Kullanıcı, şirketimizin sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiç bir surette şirketimizin sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde şirketimize yüklenebilecek her türlü sorumluluk karşısında şirketimizi şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

MADDE 14-Site’de sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir.Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Şirketimiz’in izni olmadan link vermek yasaktır.
Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Site’ye ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
MADDE 15- Site’de bulunan içerik ve görseller ve sair materyaller sadece şirketimizden önceden yazılı izin alınması kaydıyla ve şirketimizin izin verdiği şart ve koşullarda kullanılabilir, aksi halde 3. kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Site'nin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

MADDE 16- Şirketimiz, Site'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da Site'nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da Site'ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir.Şirketimiz,Kullanıcı'nın, Site'den yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. Şirketimiz, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

MADDE 17- Site üzerinden başka sitelere yönlendirme verilmesi mümkündür.Yönlendirme verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktayız. Bu yönlendirmelerden doğabilecek zararlar Kullanıcı'nın kendi sorumluluğundadır.

MADDE 18- İşbu Kullanım Koşulları ve Yasal Bilgilendirme’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

MADDE 19- Site’de sunulan ürün ve hizmetlerle veya Site’nin kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunları’na tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri münhasıran yetkilidir.